صنایع و & amp؛ برنامه های کاربردی

نوشیدنی های غذایی

2017-08-17

دستورالعمل های بسیار دقیق در صنایع غذایی توسط FDA، USP و CIS مطرح شده است.

Kaxite نه تنها محصولاتی دارد که به طور موثر در این زمینه ها کار می کنند بلکه آنها نیز مطابق است به چنین استانداردهایبرنامه های کاربردی شامل:
لوله های بهداشتی و فلنج ها، مخلوط کن ها و میکسرها، چیپس های مایع، شیرها و پمپ ها، پرکننده ها، فریزر و عروق.