• واشر
  • بسته بندی بافته شده
  • PTFE بسته بندی
  • 2
  • 1

نینگبو کاشیت مواد مهر و موم شرکت. , با مسئولیت محدود. صادرات است-جهت دار, جامع و متنوع بزرگ-مقیاس خصوصی شرکت, تولید کاغذ را مصرف کنید, واشر مواد گرافیت انعطاف پذیر, آزبست & غیر-آزبست, کربن سیاه و واشر & بسته بندی به عنوان صنعت ستون و درگیر در تجارت خارجی, املاک و مستغلات و تحقیقات علمی همزمان.

از زمان تأسیس آن در سال 1996, با مدیریت انعطاف پذیر و نوآوری ثابت, این گروه پیشرفت زیادی کرده است-از یک شرکت تجاری به یک شرکت تجاری که به طور عمده در تحقیقات و تولید علمی مشغول به فعالیت است.

ادامه مطلب